Klachtenprocedure Woonze

Klachtenprocedure Woonze

Niet tevreden over de dienstverlening van Woonze?

Voor Woonze staat de klant altijd op nummer 1 en wij streven ernaar om onze dienstverlening continu te optimaliseren. Mocht je dus niet tevreden zijn over bepaalde zaken of heb je suggesties voor verbetering, laat het ons weten zodat wij samen een oplossing kunnen vinden.

Je kan de klacht telefonisch 088-9666933 of per e-mail via info@woonze.nl aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan binnen 2 werkdagen contact met jou opnemen.

Niet tevreden over de afwikkeling van je klacht?

Mocht je niet tevreden zijn over de afwikkeling van je klacht, dan kan je een e-mail sturen naar info@woonze.nl. Geef in de e-mail aan wie je adviseur is en waarom je ontevreden bent over de afwikkeling van jouw klacht. Verder verzoeken wij je om relevante correspondentie en stukken toe te voegen, zodat er snel bepaald kan worden of de klacht gegrond is. Zodra wij je klacht hebben ontvangen, wordt er binnen 2 werkdagen contact met je opgenomen.

KiFiD 

Ingeval je er met Woonze niet uitkomt, heb je de mogelijkheid om binnen drie maanden na ontvangst van onze eindreactie je klacht kenbaar te maken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) of de rechter. Het adres van KiFiD is:

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
(070) 333 89 99
www.kifid.nl

Ons kantoor is bij het KiFiD aangesloten onder nummer: 300.018285.

Persoonsgegevens

Woonze neemt de waarborging van jouw privacy erg serieus. Ten behoeve van een correct proces, wordt jouw klacht, je persoonsgegevens en de gegevens van partijen die betrokken zijn bij de klacht, geregistreerd. Om de klacht vervolgens op de juiste manier af te wikkelen, verwerken en delen wij jouw gegevens indien dit nodig is met bijvoorbeeld onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Woonze is hierbij verantwoordelijk voor een juiste opvolging en registratie. Meer informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, lees je in onze privacyverklaring. Bovenkant formulier