Disclaimer Woonze

Disclaimer Woonze B.V.

Deze disclaimer is van toepassing op zowel de inhoud als het gebruik van de website van Woonze B.V. (hierna ‘Woonze’). Door het gebruik van onze website accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Woonze beheert met uiterste zorg de informatie die gepresenteerd wordt op deze website en de kwaliteit ervan. Helaas kan Woonze dit echter niet garanderen. Zodoende zijn beslissingen en acties die bezoekers van onze website nemen naar aanleiding/op basis van de gepresenteerde informatie, geheel voor eigen rekening en risico.

Indien je ergens een fout tegen komt op de website, waarderen wij het ten zeerste om daarvan op de hoogte gebracht te worden. Je kan ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar: info@woonze.nl.

Rechten

Woonze, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alles wat er op deze website staat. Onder rechten wordt verstaan, auteurs- en merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Hieronder valt onder andere teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan aldus over op bezoekers of gebruikers van onze website. Voorts mag deze website (en alles wat erop staat) enkel en alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan voor bezoekers en gebruikers van onze website om enige informatie of materiaal van de website over te nemen, te vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking te stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben gekregen van Woonze.

Wijzigingen

Woonze mag de informatie op deze website, inclusief de inhoud van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen. Woonze raadt de bezoekers en gebruikers van haar website daarom aan om regelmatig na te gaan of de informatie op onze website is gewijzigd.